Maszyna za 50% ceny z ciągnikiem Arbos
7 letnia gwarancja na Arbos

PIELNIKI RZĘDOWE DO ODCHWASZCZANIA

DO KUKURYDZY, BURAKÓW, RZEPAKU, FASOLI, SŁONECZNIKA, WARZYW...

 

Pielniki rzędowe są maszynami uprawowymi służącymi do odchwaszczania uprawy głównej z chwastów. W celu zapewnienia rozwoju roślinom przeprowadzenie pielenia w uprawie jest bardzo ważnym zabiegiem. MONOSEM od początku lat 50., dysponuje w swojej ofercie gamą pielników dla upraw polowych i warzywniczych.
Zaniedbane przez wiele lat pielenie, odnalazło dzisiaj w pracach związanych z pielęgnacją roślin swoje właściwe miejsce. Wymagania stawiane przed rolnikami dotyczące ochrony środowiska stały się przyczyną powrotu do korzyści płynących z pielenia. Oprócz alternatywy dla chemicznego zwalczania chwastów pielenie daje liczne korzyści ekonomiczne, agronomiczne i środowiskowe.

 

pielnik-12-rzedowy-z-kamera-3d.jpg

 

Monosem proponuje pielniki rzędowe Supercrop i Multicrop. Wersja Multicrop proponuje nowsze, bardziej praktyczne dla użytkowników rozwiązania. W zależności od wersji i wyposażenia pielniki są przeznaczone do pielenia kukurydzy, buraków, słonecznika, upraw warzywnych, a nawet zbóż. Bogaty wybór wyposażeń roboczych umożliwia pracę między rzędami, ochronę roślin uprawy głównej, daje możliwość pielenia na samym rzędzie. Natomiast możliwość zastosowania nowoczesnych technologii takich jak automatyczne unoszenie sekcji pielących z wykorzystaniem sygnału GPS, czy możliwość zastosowania kamery do prowadzenia maszyny, znacznie usprawniają pracę.

Pielenie przygotowuje się, gdy przygotowywany jest siew. Przygotowanie gleby: wyrównana warstwa siewna, drobne bryłki gleby. Pielenie zaczyna się w trakcie siewu. Dbałość o wysiew głównej uprawy to dbałość o parametry i sposób pracy: 
– Równomierna głębokość siewu
– Ziarna wysiewane w równej linii.
– Wysiewane ziarna dociśnięte lub przynajmniej dobrze zamknięta bruzda.
– Główna uprawa lepiej wysiana niż chwasty, pielnik lepiej poradzi sobie z chwastami a główna uprawa będzie bardziej odporna.
– Główna uprawa solidnie wysiana, lepsze tempo wzrostu i mniejszej ryzyko dla uprawy głównej.
Pielisz w taki sposób jak zasiejesz: Liczba rzędów oraz rozstaw między rzędami siewnika i pielnika muszą być takie same.

 

PIELNIKI DO KUKURYDZY, BURAKÓW...

WIELE RÓŻNYCH WERSJI I DOPOSAŻEŃ JEST MOŻLIWYCH

 

Pielnik rzędowy MONOSEM

 

Pielęgnacja rzędowa pielnikiem

 

Pielniki MONOSEM w zależności od wersji i modelu mogą wykonywać prace związane z pieleniem kukurydzy, buraków i upraw warzywniczych. Pielenie odnajduje swoje właściwe miejsce. Wymagania stawiane przed rolnikami dotyczące środowiska są coraz wyższe i bardziej restrykcyjne, przez co stały się przyczyną powrotu maszyny mechanicznej, a przez to do korzyści płynących z pielenia, a są nimi korzyści ekonomiczne, agronomiczne i środowiskowe.

Pielniki są maszynami uniwersalnymi, pielenie jest stosowane na licznych uprawach (okopowych, warzywniczych, zbożowych). Przykłady: kukurydza, słonecznik, buraki, uprawy warzywne polowe, rzepak, bobik, zboża... Pielenie będzie bardziej efektywne, jeśli jest poprzedzone odpowiednią strategią agronomiczną i zabiegami uprawowymi, dzięki czemu presja chwastów będzie mniejsza. Opłaca się wybierać odmiany pokrywające gleby i konkurujące z chwastami.

 

Przed pieleniem / Po pieleniu

Pielnik do kukurydzy

 

Pielenie z podsiewaniem nawozów

 

Jeśli w trakcie pielenia jest stosowane podsiewanie nawozem granulowanym, to umożliwia to zmniejszenie ilości nawożenia uprawy głównej. Zmniejsza się dzięki temu również ilość przejazdów po polu, a pamiętajmy, że każdy przejazd po powierzchni pola może powodować zagęszczenie gleby. Możliwość adaptacji z innymi zabiegami (takimi jak wysiew poplonów, nawożenie, oprysk na rzędzie). 

Niskie koszty eksploatacyjne pielnika. Możliwość pracy w czasie wietrznej pogody oraz w pobliżu cieków wodnych. Pielnika nie trzeba niczym załadowywać, nie ma ograniczających przepisów (jak ma to miejsce w przypadku opryskiwaczy). Zabieg pielenia należy przeprowadzać na suchej i wyrównanej glebie. Dobrze, jeśli po pieleniu jest jeden słoneczny i/lub wietrzny dzień, aby uniknąć odrastania chwastów.

Zaleca się dobrze wyregulować pielnik na początku pola, aby uniknąć wyrywania młodych roślin z gleby, (jeśli na przykład nie zostały dobrze wysiane siewnikiem).

 

 

Pielnik rzędowy Monosem w pracy

pielenie między rzędami i na rzędach

DBAŁOŚĆ O UPRAWIANE ROŚLINY PRZEDE WSZYSTKIM

 

Dzięki wielu konfiguracjom i szerokiej gamie akcesoriów, pielniki Monosem otwierają przed użytkownikiem nowe możliwości. Praca może odbywać się na rzędzie poprzez zasypywanie lub wyrywanie. Praca na rzędzie niszczy chwasty, w tym zwłaszcza te znajdujące się najbliżej uprawy. Praca na międzyrzędziach natomiast umożliwia niszczenie chwastów i większe lub mniejsze spulchnianie gleby w zależności od  użytego narzędzia roboczego. Ochrona rzędów zapewniana przez talerze ogranicza odrzucanie gleby na uprawę główną oraz pozwala unikać jej zasypywania podczas pielenia młodych roślin.

 

pielenie-miedzy-rzedami-i-na-rzedach.jpg

 

Wraz z pieleniem może odbywać się podsiewanie nawozem granulowanym. To praktyczne rozwiązanie: podsiewacz może być zamontowany bezpośrednio na samym pielniku lub być zamontowany z przodu ciągnika (podsiewacz czołowy).

 

pielniki-z-podsiewaczami-nawozow.jpg

 

UNIWERSALNOŚĆ  ZASTOSOWANIA PIELNIKA

JEDNYM PIELNIKIEM MOŻNA PIELIĆ RÓŻNE UPRAWY

 

Na fotografiach poniżej pokazany jest pielnik Monosem MULTICROP 6-rzędowy z podsiewaczem nawozów. PODSIEWACZ NAWOZÓW (zbiornik metalowy) pojemność 980, z turbiną wspomagającą podsiewanie. Podsiewanie odbywa się za pomocą przewodów prowadzących granulat w kierunku gleby. Możliwe rozstawy między rzędami pielnika to: 75 cm (kukurydza), 45 cm (buraki, rzepak, fasola, itp.). Sekcje pielące MULTICROP (5 sekcji pielących centralnych + 2 sekcje pielące skrajne).

 

Pielnik Monosem Multicrop do kukurydzy, buraków i rzepaku

 

Sekcje pielące MULTICROP posiadają wiele praktycznych rozwiązań, są to przede wszystkim: indywidualna regulacja głębokości pracy, przesuwna obejma mocująca (mocowanie sekcji pielących za pomocą przesuwnych obejm z tylko jedną nakrętką umożliwia szybkie przestawienie sekcji. Szeroki zasięg umożliwia idealne utrzymanie sekcji pielącej w trakcie pracy). Wzmocniony równoległobok w serii Multicrop jest zamontowany na ośkach o dużej średnicy (16mm) z samosmarującymi pierścieniami. Ten równoległobok dysponuje dużym prześwitem i blokadą mogącą utrzymać sekcję pielącą w pozycji uniesionej. Koło kontrolujące głębokość pracy Seria Multicrop dysponuje przednim kołem o dużej średnicy (350mm) i większej szerokości (120mm). Koło jest zamontowane na wzmocnionym łożysku monoblokowym. Szybkie ustawienie głębokości pracy odbywa się poprzez przestawienie w otworze na skali (skok co 7,5mm).

 

konfiguracja-pielnika-6-rzedowego.jpg

 

Praca między rzędami umożliwia niszczenie chwastów. W zależności od rodzaju wyposażenia, poluźnienie gleby będzie większe lub mniejsze. Liczba zębów roboczych na sekcji pielącej jest dostosowana do rozstawu między rzędami. Ochrona rzędu, na którym rośnie uprawa główna, ma na celu ograniczenie odrzucania gleby na uprawę i jej ochronę przed zasypaniem ziemią w trakcie wczesnych zabiegów pielenia. Ochrona rzędu z uprawą jest zapewniona przez lemiesze typu gęsiostópka, które dzięki ich kształtowi ograniczają odrzucanie gleby (ostrza Lelievre, ostrza Planet) lub za pomocą talerzy chroniących uprawę lub bocznych osłon.

Sekcje pielące Monosem MULTICROP


Sekcje centralne centralne w wersji do kukurydzy (dla rozstawu między rzędami 75 cm) są wyposażone w 5 zębów sprężystych z lemieszem typu gęsiostópka 150 mm, natomiast sekcje skrajne w 3 zęby sprężyste z lemieszem typu gęsiostópka 150 mm. Po przezbrojeniu na buraki lub na rzepak, na sekcjach centralnych stosuje się 3 zęby sprężyste, ze względu na mniejszy rozstaw między rzędami (45 cm). Wszystkie sekcje są również wyposażone w talerze chroniące uprawę. 

 

Pokrywy podsiewacza nawozów pielnika Monosem

Pokrywy podsiewacza nawozów pielnika Monosem umożliwiają wygodny załadunek zbiornika nawozem granulowanym.

BOGATY WYBÓR  WYPOSAŻEŃ

OD ELEMENTÓW ROBOCZYCH AŻ PO KAMERĘ PROWADZĄCĄ 3D

 

W zależności od wymagań pielenia i wybranej technologii pielęgnacji uprawy, dostępnych jest wiele różnych akcesoriów do sekcji pielących Multicrop. Wymieńmy najważniejsze z nich: Dodatkowa sprężyna dociskowa, Zagarniacz, Obsypnik (sztywny lub regulowany), Boczna poprzeczka ze specjalnej stali (dostępna w różnych długościach), Ząb spulchniający sztywny, Ostrze Planet z bokiem lub bez, Ostrze Lelievre do kukurydzy lub buraków, Gęsiostópka (dostępna w szerokościach 20, 25 lub 30 cm), Gęsiostópka typu serce (dostępna w szerokościach 14, 20, 25 lub 30 cm), Wspornik sprężysty dla gęsiostópki typu serce lub ostrza, Ząb sprężysty z gęsiostópką 15 cm i unoszonym talerzem chroniącym uprawę, Ząb sprężysty z gęsiostópką 15 cm (dostępny również z gęsiostópką 10,5 cm).

 

 

elementy-robocze-pielnikow-monosem_multicrop-szeroki-wybor.jpg

 

Na pielnikach z układem prowadzenia automatycznego ze wstępną instalacją do zamontowania kamery, pielnik dysponuje ramą równoległoboczną, której przesuw jest zapewniony przez 2 siłowniki hydrauliczne. Pielnik może dzięki temu być doposażony w układ prowadzenia za pomocą kamery i/lub czujniki, przez naszego partnera, firmę ERMAS. Kamera odróżnia rząd od międzyrzędzia na podstawie różnicy kolorów i/ lub wysokości roślin, dzięki temu pozycja pielnika jest dostosowywana automatycznie.

- Gwiazdy pielące na sekcjach, średnica 290 mm (stosowane, gdy uprawa główna jest wystarczająco rozwinięta, aby móc wyrywać z korzeniami chwasty w rzędzie),
- Zgrzebła z palcami sprężystymi (znakomicie sprawdzają się na polach zakamienionych i/lub resztkami roślinnymi i zapobiega zapychaniu).

 

Gwiazdy pielące i zgrzebła z palcami sprężystymi

KAMERA 3D (Zestaw: Układ prowadzenia z kamerą i światłami).
o Optyka odczytująca obraz na regulowanym maszcie.
o Moduł sterujący ECU (brak kompatybilności z Isobus).
o Terminal obsługiwany dotykowo COMMUNICATOR 3.
o Instalacja hydrauliczna.
o Kompensacja zachodzenia podczas jazdy po łuku za pomocą bloku hydraulicznego proporcjonalnego, który zapewnia progresywne przesuwanie.
o Automatyczna korekcja kąta i wysokości.
o Automatyka korekcji prawo/lewo na uwrociach.
o Wybór kolorów: optymalizacja ustawień w zależności od uprawy i jej fazy rozwoju.
o Tryb pracy 3D: detekcja na podstawie różnicy wysokości między uprawą a chwastami, w przypadku dużego zachwaszczenia.
o Wysoka rozdzielczość odczytu: możliwa praca we wstępnych stadiach rozwoju upraw.
Zalety zestawu z 2 czujnikami dotykowymi:
o Wybór trybu pracy: Tryb kamery lub Tryb czujników (Opcjonalne czujniki stosowane są do rozwiniętych upraw).

 

Gwiazdy pielące i zgrzebła z palcami sprężystymi     KAMERA 3D (Zestaw: Układ prowadzenia z kamerą i światłami).

 

Hydrauliczne unoszenie sekcji pielących GPS dla funkcji Section Control - wersja ISOBUS dla 12 rzędów, bez terminala (wymaga kompatybilnego terminala oraz licencji)
Skład zestawu:
o Blok (bloki) hydrauliczne,
o Przewody hydrauliczne,
o Regulator przepływu oleju,
o Układ filtrujący,
o Skrzynka podłączeniowa,
o Wiązka podłączeniowa ISOBUS do ciągnika,
o Moduł sterujący ISOBUS ECU (Uwaga: w zestawie nie ma terminala uniwersalnego Isobus ani licencji ani anteny GPS) - dla 12 rzędów (13 sekcji).
Do działania zestawu potrzebny jest terminal uniwersalny ISOBUS, licencje na nawigację oraz Section Control i antena GPS o odpowiedniej precyzji działania (do dokupienia osobno, chyba że już użytkownik posiada).

 

Pielnik 12/8-rzędowy do buraków, rzepaku, kukurydzy

 

siewnik punktowy zbożowy + pielnik

Rozwiązania przyszłościowe, wprowadzane na rynek już teraz

 

Monosem wprowadza technologię siewu punktowego dla zbóż. Dzięki takiemu siewowi będzie możliwe zastosowanie pielnika rzędowego.

Liczne doświadczenia przeprowadzone przez producentów materiału siewnego wskazują na ogromne znaczenie umieszczenia ziarna w glebie, zwłaszcza w przypadku zbóż. Rozwój związany z pieleniem wskazuje tendencję na zwiększanie rozstawów między rzędami. Zalety punktowego wysiewu zbóż: prawdziwy siew punktowy, regularna odległość między ziarnami, dwa talerze sekcji i koła boczne, równomierna głębokość siewu, koło dociskowe PRO, docisk, dynamika wschodów, równomierne stadium rozwoju, optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych na zbożach, zmniejszenie obsady, oszczędność na materiale siewnym, zmniejszenie ingerencji pasożytów i wylegania zbóż, mniejsza wrażliwość na odchwaszczanie mechaniczne (chwastownikiem) i rozstaw między rzędami najbardziej dostosowany do pielenia.

Siewnik punktowy do wysiewu zbóż Monosem, podstawowe informacje:
- Standardowa sekcja wysiewająca (ze specjalnym zbiornikiem na ziarno, kołami bocznymi i wąskim tylnym blokiem ugniatającym),
- Nie trzeba kalibracji ziarna,
- Rozstaw między rzędami od 25 cm,
- Seria Monoshox NG Plus M lub NG Plus 4.

 

siewnik-punktowy-zbozowy-i-pielnik-monosem.jpg

 

Nowy pielnik rzędowy do zbóż Multicrop Compact, podstawowe informacje i charakterystyka:
- Rozstaw między rzędami od 18 cm,
- Wąskie koło przednie (380x65mm) z układem szybkiej regulacji głębokości roboczej,
- Wąska sekcja pieląca dla zapewnienia wysokiej precyzji podczas pielenia oraz doskonałego kopiowania terenu,
- Ramiona równoległoboczne na pierścieniach umożliwiające intensywne użytkowanie na wielkich obszarach,
- Od 1 do 3 narzędzi roboczych (lemiesze, gęsiostópki, "serca", ostrza Planet, Lelievre,…),
- Tylny wspornik dla wyposażeń opcjonalnych ("gwiazdy", zagarniacze palczaste, zgrzebło, talerze podsypujące…),
- Hydrauliczne unoszenie sekcji pielących kompatybilne z automatyką wykorzystującą sygnał GPS (opcja).

 

PIELENIE BURAKÓW

PIELNIKI MONOSEM MULTICROP 12-RZĘDOWE DO BURAKÓW

PIELNIK Z KAMERĄ W BURAKACH

Pielenie buraków pielnikiem 12-rzędowym Monosem Multicrop - zobacz koniecznie!

 

RATUJEMY UPRAWĘ SŁONECZNIKA

Rolnik chciał już talerzować, ale wjechaliśmy na pole pielnikiem - zobacz wyniki !

 

 

KAROLINA KIERUJE PIELNIKIEM

Drugi przejazd w ratowanym polu ze słonecznikiem

 

JAKI PIELNIK WYBRAĆ ?

Czym się kierować podczas wybierania pielnika ? Zobacz film !

 

PIELNIKI MULTICROP DO WARZYW

Specjalistyczne pielniki mechaniczne do warzyw

 

Wysoka precyzja PIELNIK Z KAMERĄ 3D

Rozwiązania mechaniczne + najnowsza technologia ISOBUS SECTION CONTROLAKCESORIA DO PIELNIKÓW MONOSEM

MULTICROP I SUPERCROP

 • Zagarniacz palczasty do pielnika Monosem
  Podwójna wydajność pielenia dzięki zagarniaczom: chwasty, odkryte korzenie, schną szybciej na słońcu. Dodatkowo zagarniacze wyrównują podłoże.
 • Talerze chroniące uprawę
  Talerz chroniący rośliny służy do ochrony rzędów podczas pielenia. Talerze zapewniają bezpieczne pielenie bez uszkadzania uprawy głównej.
 • Kamera 3D i czujniki
  Zalety zestawu z Kamerą 3D: • Kompensacja zachodzenia podczas jazdy po łuku za pomocą bloku hydraulicznego proporcjonalnego, który zapewnia progresywne przesuwanie. • Automatyczna korekcja kąta i wysokości. • Automatyka korekcji prawo/lewo na uwrociach. • Wybór kolorów: optymalizacja ustawień w zależności od uprawy i jej fazy rozwoju. • Tryb pracy 3D: detekcja na podstawie różnicy wysokości między uprawą a chwastami, w przypadku dużego zachwaszczenia. • Wysoka rozdzielczość odczytu: możliwa praca we wstępnych stadiach rozwoju upraw. Zalety zestawu z dodatkowymi 2 czujnikami dotykowymi: • Selektor wyboru trybu pracy: Tryb kamery lub Tryb czujników. • Joystick do sterowania ręcznego.
 • Gwiazdy pielące
  Gwiazdy pielące stosuje się je na uprawach wystarczająco rozwiniętych, aby wyrywać chwasty w rzędzie.

GALERIA PRODUKTU


Różne modele pielników MONOSEM

OCEŃ PRODUKT


Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się z nami twoją opinią.

 

 


WASZE OPINIE


0
03 Lipiec 2024
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by uzyskać odpowiedź.

 

 

ZAMÓW POKAZ U CIEBIE NA MIEJSCU

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

 

WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

 

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.

 

 
 

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu fabrycznym maszyny od 0% 

finansowanie fabryczne Korbanek logo

Dzwoń: 513 600 630

CZYM JEST FINASOWANIE FABRYCZNE 0%?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym a w naszym flagowym rozwiązaniu - nawet 0%.


CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINASOWANIA FABRYCZNEGO?

 • od 0% - finansowanie fabryczne
 • raty dostosowane do przychodów gospodarstwa miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne
 • możliwość finansowania VAT
 • elastyczny okres finansowania dopasowany do potrzeb gospodarstwa
 • możliwość indywidualnego ustalenia wpłaty początkowej
 • możliwość ustalenia indywidualnego programu finansowania

 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna