Maszyna za 50% ceny z ciągnikiem Arbos
7 letnia gwarancja na Arbos

SIEWNIKI SULKY PROGRESS P

PATRZYMY SPOKOJNIE W PRZYSZŁOŚĆ, KTÓRA DZIEJE SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Aby ograniczyć stosowanie produktów fitofarmaceutycznych i zoptymalizować wydajność upraw, ewolucja praktyk rolniczych zachęca rolników do łączenia kilku produktów podczas wysiewu (nawożenie podczas siewu, uprawy powiązane, mieszanki odmianowe, itp.). Praktyki te wymagają dostosowanych i wydajnych siewników, które mogą zlokalizować w glebie kilka produktów jednocześnie. Dlatego firma Sulky zaprojektowała i opracowała PROGRESS P, pneumatyczny siewnik zawieszany z możliwymi trzema niezależnymi zbiornikami, który można nabudować na agregacie uprawowym (np. na bronie wirnikowej SULKY HR lub agregacie talerzowym Sulky XR). Jak dotąd możliwość zastosowania wielu zbiorników była dostępna tylko dla siewników przyczepianych.

Siewnik PROGRESS P może zawierać jeden zbiornik na ziarno, dwa zbiorniki (np. do wysiewu 2 odmian jednej uprawy albo połączenia materiału siewnego z nawozem) lub nawet trzy zbiorniki, których pojemność można wykorzystać w wielu zastosowaniach: do wysiewu łączonych ze sobą produktów, do mieszanek międzyplonów, do wysiewu materiału siewnego z nawozem granulowanym, itp.

finansowanie fabryczne Korbanek logo

Dzwoń: 513 600 630

 

siewnik_zbozowy_pneumatyczny_progress_p50_3m_0.jpg

Foto: Siewnik pneumatyczny PROGRESS P, 3,0 m, nabudowany na bronie wirnikowej Sulky HR 190. Siewnik jest wyposażony w trzy zbiorniki, co daje wiele możliwości siewów łączonych.

1 zbiornik, 2 a nawet 3 zbiorniki!

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE 3 ZBIORNIKÓW

 

Siewnik Sulky PROGRESS z 3 zbiornikami - jedyny na świecie

 

Łączenie produktów podczas siewu

Coraz powszechniejsze staje się łączenie kilku produktów w trakcie siewu w celu zwiększenia ich wydajności, wykorzystania naturalnej synergii między roślinami (powiązane uprawy), ograniczenia nawożenia i oprysków oraz optymalizacji wydajności upraw. Wszystkie te praktyki wymagają dostosowanych i wydajnych siewników, które mogą zlokalizować kilka produktów jednocześnie. Siewnik PROGRESS P może spełnić te oczekiwania.

Schemat rozmieszczenia 3 zbiorników na siewniku Sulky PROGRESS P

 

Możliwość jednoczesnego nawożenia

Dobry rozwój uprawy wymaga silnego rozwoju korzenia, czasami w połączeniu z nawozem "starterem" wysiewanym bliżej ziarna, aby poprawić odporność na insekty, pasożyty i zagrożenia klimatyczne. Fosfor jest bardzo mało mobilny w glebie. Dlatego musi być umiejscowiony, zlokalizowany idealnie najbliżej rozwoju korzenia rośliny.

Z drugiej strony nawozy azotowe są wrażliwe na dwa zjawiska utraty: ulatnianie się atmosfery i wymywanie ich z gleby przez ulewne deszcze. Zjawiska te prowadzą do utraty efektywności tych nawozów, a tym samym niezadowalającego plonu upraw, a także zanieczyszczenia powietrza i wody. Zlokalizowane rozsiewanie nawozu w trakcie wysiewu za pomocą odpowiedniego siewnika maksymalizuje plony i zmniejsza niedogodności środowiskowe.

Środki fitosanitarne wysiewane podczas siewu materiału siewnego: Umieszczenie środków ochrony roślin najbliżej ziarna zwiększa ich skuteczność i pozwala na stosowanie ich w mniejszych ilościach. Jest to możliwe dzięki umieszczaniu w glebie w tym samym przejeździe zarówno materiału siewnego jak i środka fitosanitarnego.

Taką praktykę można zastosować w przypadku zwalczania ślimaków: ziarno i środek fitosanitarny muszą być wysiewane jednocześnie w sposób zlokalizowany, najbliżej strefy, która ma chronić przed ślimakami.

 

WIELE MOŻLIWOŚCI WYSIEWU

BOBIK I RZEPAK MOŻNA WYSIAĆ ZA JEDNYM RAZEM!

 

Jednoczesny wysiew głównej uprawy z jedną lub kilkoma innymi odmianami lub gatunkami jest sposobem na ograniczenie liczby przejazdów na polu i zwiększenie zysków. Niemniej, wysiew powiązanych upraw jest trudny do przeprowadzenia w jednym przejeździe za pomocą siewnika z tylko jednym zbiornikiem. Zawsze możliwe jest przeprowadzenie takiego wysiewu w 2 przejazdach ale jest ono drogie i złożone (trudno jest wysiać drugi materiał siewny bez wpływu na pierwsze już wysiane ziarno). Oprócz kosztów siewu, łączenie upraw przynosi wiele korzyści uprawom głównym.

Najbardziej znanym łączeniem gatunków jest obecnie łączenie wysiewu rzepaku (jako uprawy głównej) z bobikiem, który wymarza (jako rośliny towarzyszącej). Takie połączenie przynosi korzyści na wielu poziomach. Rozmiary ziarna rzepaku i bobiku mocno różnią się między sobą, dlatego też ich wysiew w jednym przejeździe siewnikiem wyposażonym w jeden zbiornik jest niemożliwe. Stąd też potrzeba do tego celu siewnika z wieloma zbiornikami. Każdy zbiornik siewnika PROGRESS P posiada swój własny dozownik, ustawienie dawki jest więc proste. A materiał siewny miesza się ze sobą dopiero podczas transportu do sekcji wysiewającej.

 

dwa_a_nawet_trzy_zbiorniki_na_siewniku_zawieszanym.jpg

Zdjęcia powyżej: Siewniki PROGRESS P mogą być wyposażone w jeden zbiornik, dwa zbiorniki a nawet trzy zbiorniki!

 

ŁĄCZENIE ODMIAN I GATUNKÓW

NA PRZYKŁADZIE SIEWU BOBIKU I RZEPAKU W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

 

 • Możliwość wysiewu w jednym przejeździe 2 upraw o różnej wielkości ziarna. 
  Siewnik pneumatyczny SULKY PROGRESS P50 w aktywnym zestawie uprawowo-siewnym
 • Zmniejszenie nawożenia azotem rzędu 30 do 40 kg/ha, bez wpływu na wydajność, gdyż bobik (roślina z rodziny bobowatych, motylkowatych) wiąże azot z powietrza i wprowadza go do gleby za pomocą korzeni, spełniając w ten sposób zapotrzebowanie rzepaku na azot lista z ciekawymi elementami produktu
 • Zmniejszenie biomasy chwastów (liczby chwastów/m²) o 40% w porównaniu do uprawy samego rzepaku. Wszystkie przeprowadzane badania w zakresie wysiewu rzepaku wraz z łączonymi roślinami są pod tym względem zgodne.
 • Zmniejszenie szkód wyrządzanych przez insekty: bobik, kiedy jest dobrze rozwinięty, zakrywa uprawę rzepaku i odgrywa rolę "osłony ochronnej" przed szkodliwymi insektami, zwłaszcza takimi jak chowacz podobnik. Wydłuża się czas rozpoznawania rzepaku przez szkodniki, co ogranicza tempo składania jaj, dzięki czemu będzie mniejsza ilość larw na uprawach.
 • Zwiększenie wydajności średnio o 3 kwintale/ha w porównaniu z takim samym nawożeniem dla tylko samego rzepaku

MOŻLIWOŚĆ WYSIEWU MIĘDZYPLONÓW

MIESZANKI MIĘDZYPLONÓW ZAMIAST CHEMII

Pobierz katalog międzyplonów, przedplonów, poplonów, mieszanek bio >

Międzyplony - rośliny okrywowe dają wiele zalet

 

Międzyplony, poplony wzbogacają glebę

Międzyplony, poplony i przedplony (w zależności od ich terminu wysiewu) często nazywane są "zielonym nawozem" na pole. Międzyplony dają wiele zalet. Wiele gatunków jest dostępnych, każdy gatunek roślin wnosi do gleby różne właściwości i korzyści. Wyliczmy tutaj niektóre z nich: tworzenie struktury gleby, przyczynianie się do tworzenia profilu pionowego gleby zamiast horyzontalnego, stymulują rozwój życia mikrobiologicznego w glebie, organizmów glebowych, np. bardzo cennych dżdżownic i całej biomasy ustrojowej.

Międzyplony odgrywają ważną rolę w ochronie gleby przed erozją wietrzną i wodną oraz wypłukiwaniem powierzchniowym gleby w wyniku gwałtownych deszczów. Zapewniają okrycie pól na okres zimowy, a to ułatwia zgromadzenie wody z opadów zimowych i śniegów, których niedobór mocno odczuwamy w ostatnich latach. Takie niedobory powodują wczesną suszę wiosenną i słabszy rozwój upraw. Natomiast wiosną i latem rośliny okrywowe ograniczają parowanie i regulują temperaturę gleby dzięki jej zacienieniu - badania potwierdzają, że różnica temperatur wynosi nawet 10 stopni C! Dobrze rozwinięte międzyplony tłumią chwasty i osypane nasiona na ściernisku, dzięki czemu możliwa jest rezygnacja z zabiegu uprawowego lub ze stosowania herbicydu nieselektywnego.

Facelia, miododajny międzyplon

 

Międzyplony mogą być piękne i miododajne

Facelię błękitną wykorzystuje się często jako poplon letni, przeznaczony do przekopania jesienią. Jeśli chcemy uzyskać dużo zielonej masy, to glebę przed wysiewem facelii można zasilić nawozem mineralnym i niskiej zawartości azotu. 

Facelia jest gatunkiem jednorocznym, tworzącym rozbudowany system korzeniowy, pozwalający na pobieranie substancji pokarmowych z głębszych warstw podłoża i przemieszczanie ich do nadziemnej części zielonej. Dzięki temu, że charakteryzuje się silnym wzrostem i intensywnym krzewieniem, bardzo utrudnia rozwój chwastów. Jest także uznawana za roślinę fitosanitarną, gdyż niektóre jej odmiany mają właściwości ograniczające w glebie liczebność mątwika. Facelia bardzo rzadko choruje i rzadko jest atakowana przez szkodniki. Pozostawia po sobie sporą ilość materii organicznej, która wzbogaca glebę i poprawia strukturę gleby. Na polu wygląda pięknie i jest miododajna.

PRZYKŁADY MIESZANEK MIĘDZYPLONÓW

ZIELONE ROLNICTWO - BIO ROLNICTWO - EKOLOGICZNE ROLNICTWO

 

Różne przykłady mieszanek międzyplonów :
- 1.5 kg rzepaku, 2 kg koniczyny białej karłowatej, 4 kg facelii : rośliny strączkowe karłowate są wieloletnie, zapewniają azot, ale nie zakłócają rzepaku, facelia ma natomiast silną zdolność strukturyzacji gleby.
- 1.5 kg rzepaku, 10 kg bobiku, 60 kg soczewicy : obie rośliny strączkowe ulegają wymarznięciu i uzupełniają się, dlatego przekazanie azotu do gleby jest jeszcze większe i rozłożona w czasie.

Łączenie wielu gatunków jest szczególnie korzystne dla rolnictwa ekologicznego ("bio"), pozbawionego środków chemicznych i dla którego nowe praktyki agronomiczne są najlepszą alternatywą dla zagwarantowania produkcji zarówno jakościowej jak i ilościowej. W niektórych przypadkach wszystkie gatunki są zbierane i oddzielane po zbiorach za pomocą specjalnej maszyny sortującej.

Inna technika jest również często stosowana w przypadku pszenicy: skojarzenia odmian. Dobrze dopasowane powiązania odmianowe mają wiele zalet: pozwalają lepiej kontrolować choroby i stabilizować ilość (średnie plony równe lub wyższe niż średnia czystych odmian) oraz jakość produkcji (np. zawartości białka ). Wybierając mniej produktywne odmiany, które są bardziej odporne na niektóre choroby, zmniejsza się średni wpływ pasożytów na uprawę, co w pewnych warunkach może umożliwić zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych.

Stosowanie mieszanek międzyplonów: Zalety mieszanek międzyplonów są dobrze znane, korzystają nawet ze specjalnych subwencji w ramach europejskiego programu zazieleniania pól. Oprócz korzyści dla samej przyrody, dają one również wiele zalet agronomicznych: lepszą strukturę gleby, zwiększoną różnorodność biologiczną gleby, a tym samym aktywność gleby, lepszą ochronę przed erozją, pełnią funkcję pułapki azotowej i są dobrym środkiem do walki przeciwko chwastom.

Mieszanki międzyplonowe mają mnóstwo zalet

SEKCJE WYSIEWAJĄCE

NA KAŻDĄ POTRZEBĘ I POLE

 

Możliwe sekcje wysiewające
 

Sekcje wysiewające

Trzy rodzaje sekcji wysiewających zamiast jednej, która miałaby pracować za trzy.

Aby dostosować się do warunków glebowych, możemy zaproponować sekcje wysiewające najlepiej dostosowane do warunków na Państwa polu. Umieszczenie ziarna w glebie to najważniejszy proces w wysiewie: ziarno musi być wysiane na odpowiednią głębokość, trzeba zapewnić najlepszy kontakt ziarna z glebą Sulky oferuje trzy rodzaje sekcji wysiewających, aby idealnie spełniać Państwa potrzeby w zależności od rodzaju gleby i upraw.

Redlice stopkowe P20

Sekcje wysiewające z redlicami stopkowymi UNISOC = model PROGRESS P20, maksymalny docisk do 20 kg/sekcję. 

Redlice stopkowe rozmieszczone w 3 rzędach są przygotowane do wysiewu po orce lub na wyrównanym polu. Duży prześwit umożliwia swobodne przejście resztek roślinnych, przez co można je zastosować w różnych warunkach. Redlice stopkowe to sprawdzona, wartościowa konstrukcja. Ramię sekcji «dwustronnego działania» umożliwia precyzyjne dostosowanie docisku redlic wysiewających zarówno podczas wysiewu powierzchniowego jak i głębokiego

 

 

 

Redlice dwutalerzowe P50

Sekcje wysiewające z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC = model PROGRESS P50, maksymalny docisk do 50 kg/sekcję.

Dwutalerzowe sekcje wysiewające zapewniają doskonałą kontrolę głębokości wysiewu. Precyzyjne i staranne umieszczenie ziarna na dnie bruzdy i na stałej głębokości gwarantuje nieporównywalną równomierność wysiewu. Tylne koła ugniatające sprzyjają energicznemu dociskowy, nawet w suchych warunkach, dzięki czemu wschody roślin będą równe.

 

 

 

Redlice talerzowe P100

Sekcje wysiewające z redlicami talerzowymi CULTIDISC = model PROGRESS P100, maksymalny docisk do 100 kg/sekcję.

Solidna i mocna sekcja talerzowa Cultidisc jest przeznaczona do wysiewu wszystkich upraw w każdych warunkach: w siewie uproszczonym, w warunkach wilgotnych, itp. Kontrola głębokości wysiewu w połączeniu z efektywnym dociskiem kółka ugniatającego sprzyja zapewnieniu szybkich wschodów roślin. Dzięki możliwości współpracy z agregatem talerzowym XR szybkość pracy może być większa i jednocześnie zmniejsza się koszty.

 

Przeznaczenie i zastosowanie sekcji wysiewających siewników Progress P:

Zastosowanie sekcji wysiewających

 

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA OPERATORA

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

"Chałupniczy" montaż wielu zbiorników na siewniku

 

"Chałupniczy" montaż dodatkowego zbiornika

Często widzi się w gospodarstwach "chałupniczy" montaż dodatkowego zbiornika na siewniku oryginalnie tylko z jednym zbiornikiem. Najczęściej kwestie bezpieczeństwa i dostępności dla użytkownika są zaniedbane.

Powyżej na zdjęciu widać przykład takiego samodzielnego montażu dodatkowego zbiornika na siewniku pneumatycznym. Rozwiązanie jest skomplikowane, widać wiele elementów, osłon, brak zabezpieczeń, brak rozwiązań spełniających normy z zakresu bezpieczeństwa dla operatora. Załadunek takiego siewnika może się okazać wręcz niebezpieczny, przeniesienie napędu jest odkryte, a zintegrowanie z siewnikiem pozostawia wiele do życzenia.

Dbałość o bezpieczeństwo - budowa siewnika

 

Bezpieczna konstrukcja SULKY

W pełni bezpieczny dostęp do zestawu ustawień siewnika ma ogromne znaczenie. Siewnik PROGRESS jest wyposażony w pomost umożliwiający dostęp do 3 dozowników w zachowaniem bezpieczeństwa. Po lewej stronie umieszczone są schodki dostępowe do pomostu. W pozycji roboczej schodki są złożone i stanowią część osłony maszyny.

Z obu stron trzeciego zbiornika zintegrowane stopnie dostępowe są zabezpieczone przed poślizgiem, ułatwiają one użytkownikowi czynności załadunkowe z wykorzystaniem worków big-bag oraz bezpieczne przeprowadzenie kontroli zbiorników.

 

 

WYPOSAŻENIA OPCJONALNE

ABY JESZCZE BARDZIEJ UŁATWIĆ PRACĘ

 

Praktyczne i bezpieczne rozwiązania

 

Praktycznie i bezpiecznie - bo to jest najważniejsze

 

Opcjonalnie siewnik może być wyposażony w czujniki zapchania rzędów. Wyświetlanie czujników i alarmów w przypadku zapchania jest zapewnione przez aplikację WISO. Stres nieudanych zasiewów, który dotąd towarzyszył operatorowi, teraz jest przekazany podzespołom elektronicznym. Wyświetlanie komunikatów alarmowych jest jasne i precyzyjne, dzięki czemu operator czuje się o wiele pewniej.

W przypadku wyposażenia w iPad, moduł Wi-Fi umożliwia przeprowadzenie próby kręconej w pobliżu maszyny, bez konieczności wchodzenia do kabiny ciągnika, by wprowadzić zważoną ilość produktu zebranego podczas próby kręconej. Oprócz tego, ergonomia przeprowadzenia próby kręconej została szczegółowo opracowana, aby wszystkie czynności były przeprowadzane z jednego miejsca. Co ważne, nie ma konieczności wymieniania wałków dozujących w dozowniku, gdyż aparat rowkowy dozownika Sulky jest uniwersalny.

Opcjonalnie, siewnik może być wyposażony w zbiorniczek na czystą wodę do mycia rąk, który jest wbudowany w osłonę głowicy rozdzielającej. Wysunięty do tyłu kranik umożliwia użytkownikowi zadbanie o czystość, umycie rąk przed wejściem do kabiny ciągnika. Schowek na środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice ochronne, maseczka ochronna) jest szczelny i znajduje się również na tym samym poziomie. Opcjonalnie możliwa jest również pokrywa głównego zbiornika obsługiwana z kabiny ciągnika, za pomocą siłownika elektrycznego.

 

FILM 5 FAKTÓW O SULKY

FRANCUSKI PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

 

DOSTĘPNOŚĆ  TECHNOLOGII

Precyzja pracy i redukcja kosztów

 

Technologia 3 zbiorników, dotąd dostępna wyłącznie dla użytkowników siewników przyczepianych, staje się odtąd dostępna dla większej liczby klientów. Siewnik jest w wersji zawieszanej, nabudowanej na agregacie uprawowym, dzięki czemu użytkownik uzyskuje zestaw uprawowo-siewny. Wraz z siewnikiem PROGRESS Sulky wprowadza technologię wielu zbiorników, by wspierać rozwiązania agroekologiczne.

Siewnik PROGRESS może być wyposażony w ISOBUS i może wykorzystywać do pracy sygnał satelitarny GPS, aby uniknąć nakładania się przejazdów lub ich braku, ułatwić rozpoczynanie i kończenie wysiewu na końcach pola. Jest również możliwość automatycznego zmiennego dawkowania na podstawie map zmienno-wydatkowych, również z wykorzystaniem sygnału GPS.

PROGRESS oferuje wysoki poziom technologiczny, większą precyzję oraz otwarcie na nowe praktyki agronomiczne. Umożliwia rolnikom zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin i nawozów oraz poprawienie opłacalności upraw. Konkluzja : można spokojnie patrzeć w przyszłość!

Siewnik PROGRESS, to jedyny siewnik na rynku możliwy z nawet 3 zbiornikami, który stanowi prawdziwą alternatywę, aby bezpiecznie umożliwić wykorzystanie nowych praktyk agronomicznych. Niektóre z nich zostaną dopiero odkryte w przyszłości. Ten nowy, zaawansowany technologicznie siewnik otwiera szerokie pole możliwości i umożliwia rolnikom „nowym agronomom” testowanie obiecujących nowych technik pod względem uzyskiwania marży oraz zgodności z przepisami prawnymi i środowiskiem.

3 zbiorniki
3 produkty
1 przejazd
1 aplikacja sterująca

Siewnik pneumatyczny w zestawie uprawowo-siewnym Sulky PROGRESS P100AKCESORIA DO SIEWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH

SULKY PROGRESS P

 • Tylny zagarniacz
  Opcjonalny tylny zagarniacz z palcami niwelującymi wyrównuje powierzchnię gleby i równomiernie rozprowadza ziemię, przykrywając linię bruzdy.
 • Skrobak tylnego koła
  Skrobak tylnego koła dociskowego utrzymuje je w czystości, dzięki czemu nawet w wilgotnych warunkach pracy gleba nie przylepia się do koła.
 • 3-ci punkt hydrauliczny
  Opcjonalny 3. punkt hydrauliczny do siewnika a właściwie do zestawu uprawowo-siewnego ułatwia uniesienie maszyny.
 • Zestaw do mycia rąk
  Opcjonalny zestaw do mycia rąk ze zbiornikiem na wodę i kranikiem ułatwia utrzymanie w czystości dłoni operatora.

GALERIA PRODUKTU


SIEWNIKI PNEUMATYCZNE SULKY PROGRESS P

OCEŃ PRODUKT


Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się z nami twoją opinią.

 

 


WASZE OPINIE


0
13 Maj 2024
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by uzyskać odpowiedź.

 

 

ZAMÓW POKAZ U CIEBIE NA MIEJSCU

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

 

WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

 

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.

 

 
 

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu fabrycznym maszyny od 0% 

finansowanie fabryczne Korbanek logo

Dzwoń: 513 600 630

CZYM JEST FINASOWANIE FABRYCZNE 0%?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym a w naszym flagowym rozwiązaniu - nawet 0%.


CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINASOWANIA FABRYCZNEGO?

 • od 0% - finansowanie fabryczne
 • raty dostosowane do przychodów gospodarstwa miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne
 • możliwość finansowania VAT
 • elastyczny okres finansowania dopasowany do potrzeb gospodarstwa
 • możliwość indywidualnego ustalenia wpłaty początkowej
 • możliwość ustalenia indywidualnego programu finansowania

 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna