Nowy, unikalny styl

ARBOS 5130

 

 

 

 

   Boss jest tylko Jeden !!!  

  ARBOS 5000

    5100 - 110 KM 
    5115 - 122 KM
    5130 - 136 KM 

 

 

 

 

 

SIEWNIK DO SIEWU BEZPOŚREDNIEGO

ARBOS ASF UST DIREKTA

 

Pneumatyczne siewniki zbożowe ARBOS AST UST - DIREKTA są przeznaczone do wysiewu bezpośredniego, bezorkowego, bezpośrednio pod powierzchnię gleby. Opcjonalnie, siewniki mogą również podsiewać nawóz granulowany w czasie tego samego przejazdu. Siewniki są dostępne w szerokościach roboczych 4,5 oraz 6,0 m.

Czego poszukuje użytkownik, gdy szuka siewnika pneumatycznego do siewu bezpośredniego? Przede wszystkim wytrzymałej, silnej, solidnej konstrukcji i łatwości w obsłudze dzięki logicznemu, łatwemu w obsłudze i intuicyjnemu monitorowi sterującemu. Poszukuje również uzyskania równej głębokości wysiewu na wszystkich rodzajach pól i w różnych warunkach pracy. Minimalnego poruszenia gleby. Stałego ciśnienia powietrza zapewniającego równomierne dostarczanie ziarna do gleby. Niezawodnego i łatwego w utrzymaniu siewnika dzięki łatwemu dostępowi. Możliwości bezpiecznego i łatwego transport siewnika ze składanymi ramionami bocznymi.

 

siewnik-do-siewu-bezorkowego-direkta-arbos.jpg

 

 

CZYM JEST UPRAWA BEZORKOWA?

MINIMALNA UPRAWA, BRAK UPRAWY, UPRAWA BEZORKOWA

 

Efekty erozji gleby

 

Efekty erozji gleby

 

Uprawa pól przez tysiące lat była tradycyjnym sposobem na przygotowanie gleby do następnej uprawy. Podstawowym celem pługa jest grzebanie resztek pożniwnych, obornika i chwastów podczas napowietrzania i ogrzewania gleby.  

Po co zmieniać tę tradycyjną metodę uprawy gleby?

Podobnie jak czysta woda i świeże powietrze, żyzna gleba ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju roślin. Tymczasem żyzna gleba jest niszczona w znacznym tempie. Żyzne warstwy orne są niszczone przez wiatr i wodę, tracone jest wiele ton gleby, konieczne są drastyczne nowe środki ochrony gleby. 

Porównanie uprawy klasycznej i bezorkowej

Czym jest minimalna uprawa bezorkowa?

W późnych latach 70. badania w USA ukazały zakres szkód wyrządzonych przez erozję gleby. Sprawdzono nowe metody wysiewu roślin uprawnych i narodziły się koncepcje uprawy bezorkowej.

Czym jest więc minimalna uprawa / uprawa bezorkowa?

W klasycznym sposobie uprawy gleba jest obracana za pomocą pługa, za pomocą odkładnic. Następnie pole jest przygotowywane do siewu maszyną uprawową przedsiewną, w końcu następuje siew. Metoda minimalna / bezorkowa polega na siewie bezpośrednio do gleby, bez uprawy, w pozostałości z poprzedniej uprawy i chwastów za pomocą redlic, które wycinają niewielki rowek (bruzdę), za nim znajduje się sekcja wysiewająca, która umieszcza ziarno w glebie i ostatecznie zamyka rowek (bruzdę) w jednym przejeździe.

KORZYŚCI Z UPRAWY BEZORKOWEJ

CZY MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE?

 

Siewnik do siewu bezpośredniego Arbos DIREKTA

 

Oszczędzamy pieniądze i dbamy o glebę

Można zaoszczędzić pieniądze na pracy i na paliwie, gdyż nie trzeba wielokrotnie przejeżdżać po polu. Wyniki są oczywiste:
> Duże oszczędności.
> Zaoszczędzony czas pracy.
> Mniej potrzebnych maszyn do pracy.
> Mniejsza liczba czynności konserwacyjnych i mniejsza liczba problemów.

Mniejsze ugniatanie gleby
Im więcej maszyn przejeżdża na powierzchni gleby, tym bardziej staje się ona zbita. Ponadto luźna gleba może łatwo zostać zagęszczona w wyniku opadów deszczu. Uprawa gleby zmienia strukturę gleby, a to ułatwia jej zagęszczanie. Minimalna uprawa lub brak uprawy sprawia, że gleba jest mniej zagęszczona – zarówno przed w trakcie jak i po wysiewie.

 

Siew pasowy bezpośrednio do gleby ziarno plus nawóz

Siew bezorkowy w ściernisko

 

No till chroni przed erozją i odparowaniem wody

Mniejsza erozja gleby
Uprawa minimalna lub brak uprawy znacząco zmniejsza zagrożenie erozją gleby. Pozostała osłona z resztek pożniwnych pomaga kontrolować utratę wierzchniej warstwy gleby, szczególnie na stromych zboczach, przed spływem wody. Osłona ta chroni również glebę przed wiatrem. Ochrona i zachowanie górnej warstwy gleby są bardzo ważne.

Mniejsze parowanie wody
Dzięki resztkom pożniwnym pozostawionym na powierzchni gleby, woda jest lepiej absorbowana przez glebę, ograniczona jest również ilość odpływu wody. Retencja wody jest niezbędna dla rolników, szczególnie na obszarach dotkniętych suszą.
> Minimalizuje efekty parowania wody prowokowane przez wiatr i słońce.
> Niezależnie od tego, czy ziemia jest zasilana deszczem, czy nawadniana, wpływ "oszczędzania wody" ma duże znaczenie.

JAKIE SĄ ZALETY SIEWNIKA ARBOS DIREKTA?

CHARAKTERYSTYKA SIEWNIKA DO SIEWU BEZORKOWEGO

 

Siewnik Arbos DIREKTA na pokazach PROFI w Młodzikowie

 

Siewnik, który wzbudza zainteresowanie

Siewnik może siać ziarno i nawóz granulowany w trakcie tego samego przejazdu. Siewniki DIREKTA są dostępne w 2 szerokościach pracy: 4,50 oraz 6,00 m. Mają bardzo małe zapotrzebowanie mocy ciągnika, wystarczy około 130 KM, aby pracować siewnikiem 4,5m!

Oznaczenia siewników:
AS-F  = model z podsiewaczem nawozów
UST = Under Surface Technology – Technologia siewu bezpośredniego podpowierzchniowego.

Pokazy polowa PROFI siew bezpośredni pasowy

 

Bezpośredni siew pasowy

Siewnik Arbos DIREKTA może w jednym przejeździe wysiewać pasowo materiał siewny oraz nawóz granulowany. Ziarno jest wysiewane w pasie a nawóz granulowany pośrodku. Można to zobaczyć na filmach poniżej. Szerokość pasa wysiewu zależy od siły strumienia powietrza, którą ustawia się na turbinie siewnika. Wysiew jest więc bezpośredni tuż pod powierzchnię gleby. W wyposażeniu siewnika znajduje się kontroler wysiewu, ułatwiający pracę operatora. Przewody prowadzące materiał siewny są wyposażone w czujniki przepływu materiału, dzięki czemu zachowuje się kontrolę nad siewem.

Duża pojemność zbiornika (2000 litrów na nawóz granulowany / 1 litrów na materiał siewny) gwarantuje dużą autonomię maszyny.

lekka ale solidna konstrukcja

WYTRZYMAŁA RAMA I SOLIDNE SEKCJE WYSIEWAJĄCE

 

Solidna rama siewnika DIREKTA

 

Lekki, silny, przemyślany siewnik

 

Układ kopiujący na równoległoboku: każda sekcja jest wysiewająca jest przymocowana do głównej ramy w czterech punktach. Wykorzystywane są mocne "ciche" mocowania, aby sekcje robocze nie ulegały odkształceniom i by zmniejszyć obciążenie mechaniczne przenoszone na główną ramę. Ruch siewnika jest sterowany za pomocą siłowników hydraulicznych.

Konstrukcja ramy nośnej

Konstrukcja równoległoboku umożliwia ruch poszczególnych sekcji zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Siłowniki hydrauliczne zapewniają utrzymanie stałego wyrównania docisku na wszystkich sekcjach wysiewających, dzięki czemu zachowana jest głębokość robocza, niezależnie od warunków terenowych.

 

Elementy ramy siewnika
Po złożeniu do transportu gumowe zderzaki zapobiegają kontaktowi metalu z metalem, co mogłoby spowodować uszkodzenie lakieru, a także hałas podczas transportu.

 

Kopiowanie ukształtowania terenu

Kontrola ukształtowania terenu: Dzięki niezależnemu ruchowi każdej sekcji zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej, DIREKTA może pracować w prawie każdym terenie i zapewnić stałą głębokość siewu. Prawidłowa głębokość siewu jest konieczna do zapewnienia kiełkowania ziarna i jego wschodów. Głębokość roboczą ustawia się na kołach siewnika. Tylny wał z ogumionymi kołami dba o zapewnienie odpowiedniego docisku.

Ustawienie głębokości roboczej na kołach siewnika

Sekcja wysiewająca UST DIREKTA

 

Sekcje wysiewające UST

 

Siew ziarna + wysiew nawozu granulowanego + podcinanie chwastów. Wszystko odbywa się w trakcie jednego przejazdu.

Sekcje wysiewające UST siewnika DIREKTA pracują podpowierzchniowo. Materiał siewny jest wysiewany pasowo. Skrzydełka sekcji podczas pracy jednocześnie podcinają korzenie chwastów, dzięki czemu chwasty są niszczone. Sekcja wysiewająca UST ze skrzydłami umożliwia utworzenie bruzdy dla wysiewanego materiału poprzez uniesienie wierzchniej warstwy gleby. Uniesiona warstwa gleby osiada następnie na wysianym materiale, zaraz po przejeździe sekcji wysiewającej. Taka technologia umożliwia umieszczenie ziarna w glebie bez kontaktu z resztkami roślinnymi znajdującymi się na glebie. Poza tym skrzydła zapewniają również mechaniczne podcięcie chwastów.

Budowa sekcji wysiewającej UST siewnika Direkta

 

Budowa sekcji wysiewającej UST DIREKTA ARBOS

 

Kolejność wprowadzania sekcji do gleby:

Kolejność wprowadzania sekcji do gleby

 

Siew bezpośredni do gleby:

Sekcja wysiewająca zatrzymuje resztki pożniwne na powierzchni gleby, aby zapobiec kontaktowi z ziarnem wysiewanym do bruzdy, jednocześnie następuje skuteczna mechaniczna kontrola chwastów poprzez ich podcięcie.

Siew bezpośredni do gleby

USTAWIENIE DAWKI WYSIEWU I NAWOŻENIA

DOZOWNIKI DLA ZIARNA I DLA NAWOZU GRANULOWANEGO

 

Dozowniki ARBOS DIREKTA

 

Indywidualne dozowniki zarówno dla ziarna jak i nawozu (modele 450-F) znajdują się bezpośrednio pod zbiornikiem. Dostęp do rolek dozujących jest szybki i łatwy. Rolki (wałki) dozujące napędzane mechanicznie sterują przepływem materiału siewnego i nawozu do przewodów rozdzielających na rzędy. Rolki dozujące są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego o niskim zużyciu i właściwościach antykorozyjnych. Przy podejmowaniu decyzji o szerokości międzyrzędzia można indywidualnie zatrzymać rozmieszczenie ziarna na danej sekcji (jeśli jest to wymagane) za pomocą prostej wtyczki w wybranym przewodzie, aby zapobiec dozowaniu nasion. Uwaga: W przypadku modeli 450 (tylko do wysiewu ziarna) montowany jest tylko jeden dozownik.

Przeniesienie napędu na dozowniki

 

Bezstopniowy układ przenoszący napęd: napęd przenoszony na dozowniki i mieszadła zbiornika pochodzi z mechanicznego koła napędowego. Podczas opuszczania głównej ramy na pole, mechaniczne koło styka się z głównym kołem transportowym siewnika. W położeniu roboczym podczas jazdy do przodu duże koło transportowe obraca mechaniczne koło napędowe, przez co dozownik jest aktywny. W chwili wykonywania nawrotu na końcu pola, gdy główna rama siewnika jest podniesiona, koło napędowe nie styka się już z kołem transportowym, co powoduje przerwanie pracy dozownika.
Wydatek dozownika jest kontrolowany za pomocą mechanicznej dźwigni z wbudowanym licznikiem, który mechanicznie dostosowuje mechanizm napędowy, aby spowolnić lub przyspieszyć obroty rolki dozującej w dozowniku. Prędkość dozowników określa ilość ziarna i nawozu, które są przekazywane do sekcji wysiewającej. Regulacja mechanizmu napędowego jest bezstopniowa, co oznacza, że rozkład ziarna jest regulowany.

 

SIEWNIKI I ZESTAWY UPRAWOWO-SIEWNE

OBEJRZYJ FILM O DOSTĘPNYCH SIEWNIKACH I AGREGATACH UPRAWOWO-SIEWNYCH

SIEW PASOWY BEZPOŚREDNIO W ŚCIERNISKO

JAK WYGLĄDA PRACA W POLU?

 

SIEW RZEPAKU PASOWY

SIEWNIK DIREKTA W PRACY NA POLU

 AKCESORIA DO SIEWNIKÓW DO SIEWU PASOWEGO

ARBOS DIREKTA

 • Wałek dozujący
  Wałek dozujący do drobnonasiennych ułatwia wysiew siewnikiem Arbos Direkta drobnego materiału siewnego jak np. rzepak.
 • Zabezpieczenie przed kamieniami
  Zabezpieczenie wału przed kamieniami chroni wał z oponami przed dostawaniem się kamieni między koła. To przydatne rozwiązanie zwłaszcza na polach zakamienionych.
 • Kontroler wysiewu Monotronic 32
  Kontroler wysiewu Monotronic 32 do siewnika punktowego wykonuje takie funkcje jak kontrola wysiewu ziarna za pomocą fotokomórek, odczyt prędkości jazdy, odczyt powierzchni obsiewu, liczenie ziarna, podawanie średnie obsady i alarmy.
 • Instalacja ISOBUS
  Instalacja ISOBUS do siewnika Arbos Direkta zamiast standardowej instalacji i kontrolera. To przepustka do rolnictwa precyzyjnego, zgodnego z normą ISOBUS.

GALERIA PRODUKTU


SIEWNIK DO SIEWU PASOWEGO BEZORKOWEGO ARBOS DIREKTA


OCEŃ PRODUKT


Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się z nami twoją opinią.

0
Brak ocen, bądź pierwszy.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by uzyskać odpowiedź.

 

 

ZAMÓW POKAZ U CIEBIE NA MIEJSCU

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

 

WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

 

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.

 

 
 

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu fabrycznym maszyny od 0% 

finansowanie fabryczne Korbanek logo

Dzwoń: 513 600 630

CZYM JEST FINASOWANIE FABRYCZNE 0%?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym a w naszym flagowym rozwiązaniu - nawet 0%.


CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINASOWANIA FABRYCZNEGO?

 • od 0% - finansowanie fabryczne
 • raty dostosowane do przychodów gospodarstwa miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne
 • możliwość finansowania VAT
 • elastyczny okres finansowania dopasowany do potrzeb gospodarstwa
 • możliwość indywidualnego ustalenia wpłaty początkowej
 • możliwość ustalenia indywidualnego programu finansowania

 

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna